Branża drogowa

+48 662 157 094

Środowisko

+48 509 117 153

Poczta

ekodrog@op.pl 

NADZORY INWESTORSKIE

ŚRODOWISKO

Pełnienie funkcji inspektora ds. ochrony środowiska dla zadań:

Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry i Wisły:

zadanie 1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni,
zadanie 2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”,
zadanie 3 Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów,
zadanie 4 Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 + 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400,
zadanie 5 Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce, zadanie 6 Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze. Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Budowa Autostrady A4 Dębica - Rzeszów. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
Budowa Autostrady A4 Tarnów - Rzeszów. Inwestor: Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
Budowa Autostrady A4 Tarnów - Dębica. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
Kontynuacja budowy autostrady A4 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny”. Inwestor: Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” na rzecz Urzędu Miasta Rzeszowa, obejmującego zadania: Rozbudowa al. Rejtana, Rozbudowa Węzła drogowego Al. Wyzwolenia - Ul. Warszawska, Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Rzeszowa, Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie, Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS, Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych, krajowych oraz wykonanie bus-pasów, w tym: zadanie:

a) Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych,
b) Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych,
c) Wykonanie Bus - Pasów na ulicach Rzeszowa.

Nadzór inwestorski projektu pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspertowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna”. Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Rzeszów.